Hyra Modulställning

Hyra Modulställning

En modulställning är en modern och flexibel typ av byggställning som byggs upp av standardiserade moduler. Den utmärker sig genom sin flexibilitet, säkerhet och höga hållfasthet.

Modulsystemet gör det enkelt att anpassa ställningen till dina behov, oavsett om du behöver en enkel konstruktion eller en mer avancerad lösning. Plattformens höjd kan justeras med 50 cm intervall och ställningen kan byggas i olika höjder, bredder och vinklar.

Modulställningar är konstruerade för att vara säkra och stabila. De genomgår rigorösa tester och uppfyller alla gällande säkerhetsstandarder. Ställningen är tillverkad av starkt stål eller aluminium och klarar höga belastningar.

Modulsystemet gör det möjligt att montera och demontera ställningen snabbt och enkelt, vilket sparar tid och pengar. Modulernas standardiserade format gör dem enkla att transportera och förvara.

Vill man hyra en Modulställning i stål eller aluminium?

När du ska välja modulställning står du inför valet mellan stål och aluminium. Båda materialen har sina egna unika egenskaper och fördelar, och det bästa valet beror på dina specifika behov och förutsättningar.

Stål:

 • Styrka och hållbarhet: Stål är ett robust material som klarar tunga laster och krävande projekt. Det är idealiskt för konstruktioner som behöver bära upp stora vikter, till exempel vid bro- och fasadbyggnationer.
 • Kostnadseffektivitet: Stål är generellt sett billigare än aluminium, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för budgetmedvetna projekt.
 • Underhåll: Stål är mer benäget att korrodera än aluminium, vilket kräver regelbundet underhåll för att förhindra rostangrepp.

Aluminium:

 • Lättviktig: Aluminium är betydligt lättare än stål, vilket gör det enklare att hantera och transportera. Det är en stor fördel vid montering och demontering av ställningar, och kan även spara in på transportkostnader.
 • Korrosionsbeständighet: Aluminium är resistent mot korrosion, vilket gör det till ett utmärkt val för utomhusbruk eller i fuktiga miljöer. Det kräver minimalt underhåll och har en lång livslängd.
 • Kostnad: Aluminium är dyrare än stål, men den lägre vikten och underhållsbehovet kan kompensera för den extra kostnaden i vissa fall.

Vad är skillnaden på modulställning och byggställning?

I byggbranschen används ofta termerna ”modulställning” och ”byggställning” synonymt, men det finns faktiskt en viss skillnad mellan de två. Som expert på modulställningar vill jag klargöra begreppen och hjälpa dig att välja rätt lösning för ditt projekt.

Modulställning:

 • Byggs upp av standardiserade moduler: Modulställningar konstrueras av enkla, modulära komponenter som enkelt kan kopplas ihop. Detta ger en flexibel och anpassningsbar lösning för en mängd olika projekt.
 • Snabb och effektiv montering: Modulsystemet möjliggör snabb och smidig montering och demontering, vilket sparar tid och kostnader på arbetsplatsen.
 • Hög säkerhet: Modulställningar genomgår rigorösa tester och uppfyller strikta säkerhetsstandarder. De är konstruerade för att vara stabila och säkra för användare.
 • Anpassningsbarhet: Modulställningar kan anpassas till komplexa konstruktioner och oregelbundna former, vilket gör dem idealiska för fasadrenoveringar, brobyggen och andra krävande projekt.

Byggställning:

 • Traditionell konstruktion: Byggställningar konstrueras ofta av lösa komponenter som rör, kopplingar och plattformar, vilket kräver mer tid och manuellt arbete vid montering.
 • Mindre flexibel: Byggställningar är vanligtvis inte lika flexibla som modulställningar och kan vara svårare att anpassa till specifika behov.
 • Lägre kostnad: Byggställningar kan vara billigare att köpa eller hyra än modulställningar, men den tidskrävande monteringen kan resultera i högre totalkostnader.
 • Begränsad användning: Byggställningar lämpar sig bäst för enklare projekt med raka linjer och standardhöjder.